A A A

Relacja fotograficzna ... ;)

Za nami kolejne Warsztaty z Fundacją X, pełne emocji i twórczej pacy.
Projekt realizujemy wspólnie z Białostockim Centrum Onkologii w ramach rehabilitacji społecznej.

                                                

Cykl warsztatów z Fundacją X w Supraślu rozpoczęty.