A A A

Regulamin konkursu fotografii przyrodniczej

"Kraina Guliwera”

 

  1. Konkurs organizowany jest przez Fundację Zwierz Podlaski w ramach festiwalu "Sztuka w Naturze" 2022

  2. Konkurs ma charakter otwarty.

  3. Udział w konkursie jest bezpłatny

 

Celem konkursu jest popularyzacja najciekawszych miejsc Podlasia ukazująca piękno przyrody i krajobrazu, zabytki, ciekawe miejsca oraz tradycję i kulturę ze szczególnym uwzględnieniem terenów objętych ochroną – parki krajobrazowe i narodowe.

Konkurs skierowany jest wyłącznie do pełnoletnich osób fizycznych zajmujących się fotografią profesjonalnie lub amatorsko.

 

 

Zapraszamy do udziału w Konkursie Fotograficznym „ Kraina Guliwera”, promującego bogactwo przyrodnicze województwa podlaskiego.

Podlaskie to jeden z najpiękniejszych rejonów Polski, obfitujący w naturalne krajobrazy, puszcze i lasy, jeziora, doliny i rozlewiska rzek. Na niewielkim obszarze znajdziemy się tu trzy parki krajobrazowe (Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej, Suwalski Park Krajobrazowy i Łomżyński Park Doliny Narwi) i cztery parki narodowe (Białowieski, Biebrzański, Narwiański i Wigierski), z których Biebrzański jest największym w Polsce, a Białowieski to najlepiej zachowany w Europie las naturalny o pierwotnym charakterze. W 1977 r. UNESCO uznało Białowieski Park Narodowy za Rezerwat Biosfery M&B, a w 1979 r. wpisało na listę Dziedzictwa Światowego, jako jedyny obiekt przyrodniczy z Polski.

Uwarunkowania geograficzne i historyczne ukształtowały na Podlasiu jedyny w swoim rodzaju pejzaż kulturowy, charakteryzujący się różnorodnością wyznaniową, narodową, bogactwem tradycji.

Zachęcamy Was do odkrywania podlaskich skarbów, a jednocześnie do rozwijania Waszej fascynacji tym regionem i, oczywiście, fotografią.

Ciekawi jesteście pewnie, cóż takiego Guliwer ma wspólnego z Podlaskiem? Skąd nazwa konkursu? Otóż od 1695 r., w sercu Puszczy Knyszyńskiej, w Supraślu, działała pierwsza na Podlasiu drukarnia. Mieszkańcy dawnej Rzeczypospolitej zawdzięczają jej w 1784 r. pierwsze przetłumaczone na język polski wydanie "Podróży kapitana Guliwera" Jonathana Swifta.

Zapraszamy do odkrywania piękna Podlasia, także w mikro i makro skali.

Do udziału w konkursie zapraszamy amatorów i profesjonalistów, osoby pełnoletnie.

Wystawa konkursowa odbędzie się latem 2022 r. w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej. 

Więcej informacji w zakładce GULIWER.

Organizator: Fundacja Zwierz Podlaski

Współorganizator: Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie

Partnerzy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej, Suwalski Park Krajobrazowy, Łomżyński Park Doliny Narwi, Białowieski Park Narodowy, Biebrzański Park Narodowy, Narwiański Park Narodowy, Wigierski Park Narodowy.

Wsparcie finansowe: Gmina Wasilków.