Drukuj

DO MIESZKAŃCÓW BIAŁEGOSTOKU
Jeżeli piszesz, malujesz lub rysujesz, robisz zdjęcia. Jeżeli chcesz się podzielić z innymi swoją twórczością, przemyśleniami, przepisami na życie, wspomnieniami ... masz szansę na publikację.
Fundacja X zaprasza. Do 14 grudnia możesz dostarczyć materiały w wersji papierowej do jednego z 17 punktów bibliotecznych Książnicy Podlaskiej na terenie Białegostoku lub siedziby Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Św. Rocha 3. Można też przesłać przez internet na adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wybrane przez redakcję materiały ukażą się w druku. Termin wydania gazety 24 - 28 grudnia 2018r.


„Projekt polega na wydaniu obywatelskiej gazety miejskiej "ŚWIĄTECZNEGO EXPRESSU BIAŁOSTOCKIEGO" o profilu
społeczno - kulturalnym. Autorami publikowanych tekstów, zdjęć, rysunków czy innych materiałów o charakterze
publicystycznym są mieszkańcy Białegostoku zaproszeni do podzielenia się swoją twórczością reporterską, literacką,
artystyczną powiązaną w jakiś sposób z lokalną społecznością czy też wspomnieniami tradycji rodzinnych: od domowych
przepisów kulinarnych po historię rodziny, ulicy, domu lub podwórka bądź wspomnienia wydarzeń z najbliższej okolicy.
Gazeta jest kierowana do każdego mieszkańca Białegostoku, do każdej grupy wiekowej.” 

WAŻNE !
Zamieszczamy wyłącznie materiały oryginalne, stanowiące efekt pracy twórczej autora.
Publikujemy wyłącznie materiały takie, które dotąd nie były zamieszczane w żadnym
medium papierowym ani internetowym. 
Nie przyjmujemy materiałów anonimowych, ani pisanych pod pseudonimem.
Autorów prosimy o zamieszczenie wraz z tekstami, zdjęciami krótkich informacji biograficznych
o sobie, kontakt i zaznaczenie czy w przypadku publikacji podajemy imię i nazwisko
czy też pseudonim.


Punkty biblioteczne Książnicy Podlaskiej w Białymstoku:
KSIĄŻNICA PODLASKA 
im. Łukasza Górnickiego 
w Białymstoku
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14A
15-097 Białystok

FILIA NR 1
15-034 Białystok, ul. Dobra 12
(Osiedle Kraszewskiego)
FILIA NR 2
15-868 Białystok, ul. Kozłowa 4
Osiedle Białostoczek
FILIA NR 3
15-472 Białystok, ul. Ciepła 15
Osiedle Sienkiewicza
FILIA NR 4
15-687 Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 4
Osiedle TBS
FILIA NR 5
15-338 Białystok, ul. K. Pułaskiego 96
Osiedle Nowe Miasto, Szkoła Podstawowa Nr 50
FILIA NR 6
15-207 Białystok, ul. Piastowska 11 A
Osiedle Piasta
FILIA NR 7
15-674 Białystok, ul. Zielonogórska 2
Osiedle Zielone Wzgórza
FILIA NR 8
15-660 Białystok, ul. W. Witosa 34
Osiedle Słoneczny Stok
FILIA NR 9
15-794 Białystok, ul. Gajowa 73
Osiedle Dziesięciny II
FILIA NR 10
15-269 Białystok, ul. Waszyngtona 17
(Dziecięcy Szpital Kliniczny)
FILIA NR 11
15-540 Białystok, ul. Żurawia 12
(Osiedle Dojlidy, Zesp. Szkół Ogólnokszt. Nr 8)
FILIA NR 12
15-572 Białystok, ul. Dojlidy Górne 48
Osiedle Dojlidy Górne
FILIA NR 13
15-748 Białystok, ul. Wł. Broniewskiego 4
Osiedle Przyjaźń
FILIA NR 14 ESPERANTO-LIBRARO
15-062 Białystok, ul. Warszawska 19
Osiedle Bojary, Centrum im. Ludwika Zamenhofa
FILIA NR 15
15-097 Białystok, ul. M. Curie-Skłodowskiej 14 B
Osiedle Piaski
FILIA NR 17
15-806 Białystok, ul. Dziesięciny 41 B
Osiedle Dziesięciny I
Zapraszamy

 


Zadanie finansowane ze środków z budżetu Miasta Białegostoku

 

Organizator

 

Partner Projektu

 

Klauzula informacyjna :

 

  1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez autora – twórcę jest FUNDACJA X z siedzibą 15-879 Białystok, ul. Stołeczna 4/2 lok.2, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000676379, NIP 542-327-48-65 .

  2. FUNDACJA X będzie przetwarzać dane osobowe w celu wykonania i realizacji jej zadań statutowych zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), a także w celu ewentualnej ochrony swoich praw i obowiązków wynikających z realizacji zadań statutowych, w tym może przekazywać dane osobowe innym podmiotom, jak sądy powszechne i komornicy oraz organy ścigania, bądź organy podatkowe, jako organy właściwe do egzekwowania i ochrony praw FUNDACJI X.

  3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres prawnie dopuszczalny, przy czym nie krótszy niż okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich.

  4. Autor - twórca ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, zmiany, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przysługuje mu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych.

  5. Autorowi – twórcy, przysługuje skarga w zakresie przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych sprawującego nadzór nad ochroną danych osobowych.

  6. Podanie danych osobowych przez autora – twórcę jest warunkiem niezbędnym do zamieszczenia i upublicznienia w postaci druku utworu przekazanego FUNDACJI X. Brak podania danych osobowych uniemożliwia wykonanie druku i realizację zadań statutowych FUNDACJI X.